Welcome / Välkommen / ようこそ

English

The Japanese Language Proficiency Test (JLPT)/Nihongo Noryoku Shiken is an officially recognized language test organized by the Japan Foundation to evaluate and certify the Japanese language proficiency of non-native speakers. There are five levels ranging from N5 (easiest) to N1 (most difficult). It is conducted at various locations throughout the world. In Sweden, the Japan Foundation administers the test in cooperation with SAJP, The Stockholm Association for Japanese Language Proficiency Test.

Next JLPT in Stockholm takes place on July 4th, 2021.

Venue: Stockholm University, Frescati campus.

Important notice in relation to covid-19  (2020-07-10):

Due to the ongoing corona pandemic, we have to cancel the JLPT July 5 2020 in Stockhom. Please note that we do not offer JLPT in December in Stockholm.

For those who applied for the refund before May 15th

We are working with the refund handling. Due to many refund requests, we have currently delay in the procedure. We are extremely sorry for the inconvenience this may cause you. We hope that we shall complete the handling by the end of July. Please note that the refund applies for those who made request no later than May 15th.

For those who did not apply for refund and for those who have intention of taking the JLP in Stockholm on 4 July 2021

The test fee will be transferred over to the next year’s (2021’s) test. You will need to apply again to inform the level you want to take, but the money you have paid this year will be kept. We will not keep any money after the JLPT conducted on 4 July 2021.

If you wish to take the test on a higher level than the one you have applied to this year, and this would lead to a higher test fee, you will only need to pay the difference next year. For example, if you have applied to the N3 test this year, but wish to take N2 next year, you only need to pay an additional SEK100. The same is of course the case if you have applied to N5 or N4 and wish to take N3. If you would like to change from N5 or N4 to N2 or N1, the difference will be SEK 200. You will receive further information February 2021.

Please note that by choosing this alternative you also approve that the personal information we have received will be kept for the purpose of participation in the JLPT 2021.

Questions? Please contact: info@sajp.info

 

Svenska

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)/Nihongo Noryoku Shiken är ett officiellt erkänt språkprov som organiseras av Japan Foundation för att utvärdera och intyga japansk språkfärdighet hos icke-modersmålstalare. Det finns fem nivåer som sträcker sig från N5 (lättast) till N1 (svårast). Provet ges på olika platser över hela världen. I Sverige administreras provet av Japan Foundation i samarbete med SAJP, Stockholm Association for Japanese Language Proficiency Test.

 

Nästa JLPT sker den 4 juli, 2021.

Plats: Stockholms universitet, Frescati campus.

Viktigt meddelande gällande covid-19 (2020-0710):

På grund av den pågående corona-pandemin så måste vi ställa in JLPT juli 2020 i Stockholm. Vänligen notera att JLPT December inte ges  i Stockholm.

Till dig som har ansökt om återbetalning senast den 15 maj

Vi arbetar med återbetalningen. Pga många ansökningar som har kommit in har vi längre hanteringstid. Vårt mål är att du som ansökte om återbetalningen får tillbaka pengarna vid slutet av juli. Vänligen notera att återbetalningen gäller för dig som har ansökt om detta senast den 15 maj.

Till dig som INTE ansökt om återbetalning före 15 maj och dig som tänker ta JLPT Stockholm den 4 juli 2021

Du får avgiften för provet överförd till nästa års (2021s) prov. Du måste göra en ny anmälan för att vi ska veta vilken nivå du vill anmäla dig till. Vi sparar inte några inbetalda anmälningsavgifter efter JLPT den 4 juli 2021

Om du skulle vilja göra JLPT på en högre nivå än den du anmält dig till i år, och om detta skulle innebära en högre anmälningsavgift, så betalar du bara mellanskillnaden nästa år. T.ex. om du har anmält dig till N3 i år men vill ta N2 nästa år får du betala ytterligare 100 kronor nästa år. Detsamma gäller naturligtvis om man har anmält sig till N5 eller N4 och vill göra N3. Om man vill gå från N5 eller N4 till N2 eller N1 så blir mellanskillnaden 200 kronor. Du kommer att få mer information under februari 2021.

OBS! Genom att välja detta alternativ så godkänner du att de personuppgifter vi har mottagit sparas till nästa år för syftet att du deltar i JLPT 2021.

Frågor? Vänligen kontakta: info@sajp.info