Welcome / Välkommen / ようこそ

English

The Japanese Language Proficiency Test (JLPT)/Nihongo Noryoku Shiken is an officially recognized language test organized by the Japan Foundation to evaluate and certify the Japanese language proficiency of non-native speakers. There are five levels ranging from N5 (easiest) to N1 (most difficult). It is conducted at various locations throughout the world. In Sweden, the Japan Foundation administers the test in cooperation with SAJP, The Stockholm Association for Japanese Language Proficiency Test.

 

Next JLPT in Stockholm takes place on July 5th, 2020.

Venue: Stockholm University, Frescati campus.

Online Application/registration: February 28 (fr) – March 27 (fr), 2020, 12:00 PM (CET).

Important notice in relation to covid-19, the new  coronavirus (2020-03-26):

The Japan Foundation (JF) has no plans so far to cancel or postpone JLPT in July 2020, and SAJP follows their directions in order to prepare for the upcoming test. However, if the Swedish government decides such an event should be canceled, if the venue is given restrictions of use, or if JF changes their plans, we will inform the applicants as soon as possible.
 
Please refer back to this page for updated information.

 

Questions? Please contact: info@sajp.info

Svenska

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)/Nihongo Noryoku Shiken är ett officiellt erkänt språkprov som organiseras av Japan Foundation för att utvärdera och intyga japansk språkfärdighet hos icke-modersmålstalare. Det finns fem nivåer som sträcker sig från N5 (lättast) till N1 (svårast). Provet ges på olika platser över hela världen. I Sverige administreras provet av Japan Foundation i samarbete med SAJP, Stockholm Association for Japanese Language Proficiency Test.

 

Nästa JLPT sker den 5 juli, 2020.

Plats: Stockholms universitet, Frescati campus.

Online ansökan/registrering: feb 28 (fre) – mars 27 (fre), 2020, 12:00PM (CET).

Viktigt meddelande gällande covid-19 det nya coronaviruset (2020-03-26):

Japan Foundation (JF) har än så länge inga planer att ställa in eller att skjuta upp JLPT i juli 2020 och SAJP följer deras instruktioner för att förbereda för det kommande provet. Men, om Sveriges regering avråder från att ha en sådan sammankomst, om venue (Stockholms universitet) sätter restriktioner, och/eller om JF ändrar sina planer, kommer vi (SAJP) att informera sökande/deltagarna om detta så snart som möjligt. 
Vänligen besök också denna sida för uppdaterad information.
 

Frågor? Vänligen kontakta: info@sajp.info