Welcome / Välkommen / ようこそ

English

The Japanese Language Proficiency Test (JLPT)/Nihongo Noryoku Shiken is an officially recognized language test organized by the Japan Foundation to evaluate and certify the Japanese language proficiency of non-native speakers. There are five levels ranging from N5 (easiest) to N1 (most difficult). It is conducted at various locations throughout the world. In Sweden, the Japan Foundation administers the test in cooperation with SAJP, The Stockholm Association for Japanese Language Proficiency Test.

 

To participants: A certificate of result and scores will be sent out in October to the address you have given at the time of online registration/application. If there will be any changes of your postal address, please contact info@sajp.info.

The test results will be available also online at JLPT official website in late August. You will need 8-digit passcode (numbers) that you decided at the time of application.

 

Svenska

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)/Nihongo Noryoku Shiken är ett officiellt erkänt språkprov som organiseras av Japan Foundation för att utvärdera och intyga japansk språkfärdighet hos icke-modersmålstalare. Det finns fem nivåer som sträcker sig från N5 (lättast) till N1 (svårast). Provet ges på olika platser över hela världen. I Sverige administreras provet av Japan Foundation i samarbete med SAJP, Stockholm Association for Japanese Language Proficiency Test.

Till deltagare: Test resultat/bevis och poäng kommer att skickas ut under oktober till den adressen du angav vid online-registreringen, Om du har flyttat och har en ny postadress, vänligen kontakta info@sajp.info.

Du kan också se testresultatet online fr o m senare i augusti på JLPT:s officiella websida. Du kommer att behöva den 8-siffriga passkoden som du bestämde vid online-ansökan för att kunna se resultatet.