Welcome / Välkommen / ようこそ

English

The Japanese Language Proficiency Test (JLPT)/Nihongo Noryoku Shiken is an officially recognized language test organized by the Japan Foundation to evaluate and certify the Japanese language proficiency of non-native speakers. There are five levels ranging from N5 (easiest) to N1 (most difficult). It is conducted at various locations throughout the world. In Sweden, the Japan Foundation administers the test in cooperation with SAJP, The Stockholm Association for Japanese Language Proficiency Test.

Upcoming test date: Sunday, July 1, 2018

Place: Stockholm University, Campus Kräftriket

To examinees: please read practical information carefully before taking the JLPT.

Questions? Contact: info@sajp.info

Svenska

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)/Nihongo Noryoku Shiken är ett officiellt erkänt språkprov som organiseras av Japan Foundation för att utvärdera och intyga japansk språkfärdighet hos icke-modersmålstalare. Det finns fem nivåer som sträcker sig från N5 (lättast) till N1 (svårast). Provet ges på olika platser över hela världen. I Sverige administreras provet av Japan Foundation i samarbete med SAJP, Stockholm Association for Japanese Language Proficiency Test.

Nästa provdatum: Söndagen, den 1a juli, 2018

Plats: Stockholms universitet, Kräftriket

Till deltagare: vänligen läs praktisk information innan du tar JLPT.

Frågor? Kontakta: info@sajp.info