Welcome / Välkommen / ようこそ

English

The Japanese Language Proficiency Test (JLPT)/Nihongo Noryoku Shiken is an officially recognized language test organized by the Japan Foundation to evaluate and certify the Japanese language proficiency of non-native speakers. There are five levels ranging from N5 (easiest) to N1 (most difficult). It is conducted at various locations throughout the world. In Sweden, the Japan Foundation administers the test in cooperation with SAJP, The Stockholm Association for Japanese Language Proficiency Test.

Next JLPT in Stockholm takes place on July 4th, 2021.

Venue: Stockholm University, Frescati campus.

Important notice in relation to covid-19  (2021-01-29):

Due to the ongoing corona pandemic, we cannot offer the JLPT July 4 2021 in Stockhom. Please note that we do not offer JLPT in December in Stockholm.

Svenska

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)/Nihongo Noryoku Shiken är ett officiellt erkänt språkprov som organiseras av Japan Foundation för att utvärdera och intyga japansk språkfärdighet hos icke-modersmålstalare. Det finns fem nivåer som sträcker sig från N5 (lättast) till N1 (svårast). Provet ges på olika platser över hela världen. I Sverige administreras provet av Japan Foundation i samarbete med SAJP, Stockholm Association for Japanese Language Proficiency Test.

 

Nästa JLPT sker den 4 juli, 2021.

Plats: Stockholms universitet, Frescati campus.

Viktigt meddelande gällande covid-19 (2021-01-29):

På grund av den pågående corona-pandemin kan JLPT juli 2021 inte ges i Stockholm. Vänligen notera att JLPT December inte ges i Stockholm.