Welcome / Välkommen / ようこそ

English

The Japanese Language Proficiency Test (JLPT)/Nihongo Noryoku Shiken is an officially recognized language test organized by the Japan Foundation to evaluate and certify the Japanese language proficiency of non-native speakers. There are five levels ranging from N5 (easiest) to N1 (most difficult). It is conducted at various locations throughout the world. In Sweden, the Japan Foundation administers the test in cooperation with SAJP, The Stockholm Association for Japanese Language Proficiency Test.

Upcoming test date: July, 2018 (The test is not given in Stockholm in December 2017 )

Application: Please got to the page Application in order to start the registration process for JLPT. There you will find more information about the application and registration process. Those who sent us an interest inquiry have received the Application Package. Please proceed with the application process. Registration and paperwork must be completed by Friday, 7 April 2017. The information will be updated in early February 2018.

NEW! The result: The online Test Results Announcement for the 2017(July) JLPT is available for viewing ONLY from 10:00 am on August 23 to 5:00 pm on October 31 (Japan Time). Please visit JLPT homepage in Japan.

Svenska

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)/Nihongo Noryoku Shiken är ett officiellt erkänt språkprov som organiseras av Japan Foundation för att utvärdera och intyga japansk språkfärdighet hos icke-modersmålstalare. Det finns fem nivåer som sträcker sig från N5 (lättast) till N1 (svårast). Provet ges på olika platser över hela världen. I Sverige administreras provet av Japan Foundation i samarbete med SAJP, Stockholm Association for Japanese Language Proficiency Test.

Nästa provdatum: juli, 2018 (Provet ges inte i Stockholm i december 2017)

Ansökan: Under fliken Ansökan kan du påbörja registreringsprocessen för JLPT. Där kan du läsa ytterligare information om ansökan och registrering. Ni som lämnade in intresseanmälan har fått ansökningshandlingarna via mejl. Registrering och dokumentation måste vara vara färdigställd innan fredagen den 7 april 2017. Ansökningsomgången är nu avslutad. Information kommer att uppdateras i början av februari 2018.

Ny! Resultatet:  Provresultatet är tillgängligt på nätet under en begränsad period, mellan augusti 23, kl.10 –oktober 31, kl.17 (japansk tid). Vänligen besök JLPT hemsida i Japan.