Welcome / Välkommen / ようこそ

English

The Japanese Language Proficiency Test (JLPT)/Nihongo Noryoku Shiken is an officially recognized language test organized by the Japan Foundation to evaluate and certify the Japanese language proficiency of non-native speakers. There are five levels ranging from N5 (easiest) to N1 (most difficult). It is conducted at various locations throughout the world. In Sweden, the Japan Foundation administers the test in cooperation with SAJP, The Stockholm Association for Japanese Language Proficiency Test.

Next JLPT in Stockholm takes place on July 4th, 2021.

Venue: Stockholm University, Frescati campus.

Important notice in relation to covid-19  (2020-04-28):

Due to the ongoing corona pandemic, unfortunately, we see no other option but to cancel the JLPT that was planned to take place on July 5 this year. The likelihood that Stockholm University will open up its campus is very low, and with the increasing number of cases in Sweden, not the least in the Stockholm area, we regard it as irresponsible to go through with the test. Japan Foundation has given its consent.

For those who have applied, the following conditions apply:

 • If you have the intention of taking the JLPT in Stockholm on 4 July 2021, the test fee can be transferred over to next year’s test. If you would like to take the test on a higher level than the one you have applied to this year, and this would lead to a higher test fee, you will only need to pay the difference next year. For example, if you have applied to the N3 test this year, but wish to take N2 next year, you only need to pay an additional SEK100. The same is of course the case if you have applied to N5 or N4 and wish to take N3. If you would like to change from N5 or N4 to N2 or N1, the difference will be SEK 200.

Please note that you will need to file a new application next year, so that we know what level you want to apply for. Please refer to our (www.sajp.info) when the application period opens next year.

NB! By choosing this alternative you also approve that the personal information we have received will be kept for the purpose of participation in the JLPT 2021.

 • If you do not know, or if you do already have decided not to take the test in Stockholm on 4 July 2021, we will return the application fee minus an administrative fee of SEK25 and any costs you may incur as the receiver of the payment. We return the fee:
 1. Via PayPal, or
 2. By bank transferral.

 

 1. If you want the money paid to your PayPal account, please send a mail to account@sajp.info and specify your name, the e-mail address you specified at the time of application, and what level you applied to. Please be sure also to clearly specify to which e-mail address the payment should be sent.
 2. If you want the money transferred to a bank account outside of Sweden, please send a mail account@sajp.info and specify your name, the e-mail address you specified at the time of application, what level you applied to, and your full banking details. Please be sure to include the following:
  1. Bank name
  2. Branch name (branch number if applicable)
  3. Swift address
  4. Account number
  5. Name of account holder
  6. IBAN

Last date to inform us that you want your money returned: 15 May 2020.

If we do not obtain complete information as stated above before 15 May 2020, your application fee will be kept for the JLPT 2021. In that case, you will need to apply again to inform the level you want to take, but the money you have paid this year will be kept. We will not keep any money after the JLPT conducted on 4 July 2021.

 

Questions? Please contact: info@sajp.info

Svenska

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)/Nihongo Noryoku Shiken är ett officiellt erkänt språkprov som organiseras av Japan Foundation för att utvärdera och intyga japansk språkfärdighet hos icke-modersmålstalare. Det finns fem nivåer som sträcker sig från N5 (lättast) till N1 (svårast). Provet ges på olika platser över hela världen. I Sverige administreras provet av Japan Foundation i samarbete med SAJP, Stockholm Association for Japanese Language Proficiency Test.

 

Nästa JLPT sker den 4 juli, 2021.

Plats: Stockholms universitet, Frescati campus.

Viktigt meddelande gällande covid-19 (2020-04-28):

På grund av den pågående corona-pandemin så har vi tyvärr sett oss tvingade att ställa in JLPT som var planerat att genomföras den 5 juli i år. Sannolikheten att Stockholms universitet öppnar campusområdet är synnerligen låg, och med ett ökande antal fall i Sverige, och inte minst i Stockholmsområdet, gör vi bedömningen att det vore oansvarigt att genomföra testet. Japan Foundation har gett sitt medgivande till detta.

För de som anmält sig gäller följande:

 • Om du avser att genomföra JLPT i Stockholm den 4 juli 2021 kan du få avgiften för provet överförd till nästa års prov. Om du skulle vilja göra JLPT på en högre nivå än den du anmält dig till i år, och om detta skulle innebära en högre anmälningsavgift, så betalar du bara mellanskillnaden nästa år. T.ex. om du har anmält dig till N3 i år men vill ta N2 nästa år får du betala ytterligare 100 kronor nästa år. Detsamma gäller naturligtvis om man har anmält sig till N5 eller N4 och vill göra N3. Om man vill gå från N5 eller N4 till N2 eller N1 så blir mellanskillnaden 200 kronor.

Observera att du nästa år måste göra en ny anmälan för att vi ska veta vilken nivå du vill anmäla dig till. Se vår hemsida (www.sajp.info) när anmälningstiden börjar nästa år.

OBS! Genom att välja detta alternativ så godkänner du att de personuppgifter vi har mottagit sparas till nästa år för syftet att du deltar i JLPT 2021.

 • Om du inte vet eller inte har för avsikt att genomföra JLPT i Stockholm den 4 juli 2021 återbetalar vi anmälningsavgiften minus en administrativ kostnad på 25 kronor plus de kostnader du som mottagare har. Vi betalar tillbaka:
 1. Via PayPal, eller
 2. Via bank.

 

 1. Om du vill ha pengarna utbetalda till ditt PayPal-konto ska du skicka ett mail till account@sajp.info och ange namn, den e-postadress du angav när du anmälde dig, samt vilken nivå du anmält dig till. Var noga med att specificera vilken e-postadress betalningen ska gå till.
 2. Vill du ha pengarna utbetalda till ett bankkonto i Sverige måste du skicka ett mail till account@sajp.info och ange namn, den e-postadress du angav när du anmälde dig, vilken nivå du anmält dig till samt dina bankuppgifter. Se till att ange följande:
  1. Banknamn
  2. Clearingnummer
  3. Kontonummer
  4. Fullständigt namn på kontoinnehavaren

Sista datum för att meddela att du vill ha pengarna återbetalda: 15 maj 2020.

Om vi inte erhåller fullständig information enligt ovan om att du vill ha pengarna återbetalda senast den 15 maj 2020, så kommer din anmälningsavgift att överföras till JLPT 2021. Du måste då åter anmäla dig nästa år, men du har din inbetalda anmälningsavgift tillgodo. Vi sparar inte några inbetalda anmälningsavgifter efter JLPT 4 juli 2021

 

Frågor? Vänligen kontakta: info@sajp.info