Application/Ansökan

The next JLPT in Stockholm will be given on Sunday the 1st, July 2018. The application/registration will open in March. Please refer to the JLPT Test Guide_2018A (pdf; 9mb) when you register.

To the registration.

Nästa JLPT i Stockholm kommer att ges söndagen den 1a Juli 2018. Ansökan/registrering öppnar i mars. Vänligen referera till JLPT Test Guide_2018A (pdf; 9mb) vid registreringen.

Till registreringen (endast på engelska).

Fees/avgift

Level/Nivå           Fee
N1                         SEK 500
N2                         SEK 500
N3                         SEK 400
N4                         SEK 300
N5                         SEK 300

The fee must be paid by bankgirot (in Sweden) or by bank transfer (international). Please note that no refund will be available under any circumstances once your payment has been accepted unless cancellation is made by the Japan Foundation or the Stockholm Association for Japanese Language Proficiency Test.

Provavgiften skall betalas via bankgirot (i Sverige) eller via banköverföring (internationellt). Vänligen notera att ingen återbetalning är möjlig när din betalning har genomförts om inte the Japan Foundation eller the Stockholm Association for Japanese Language Proficiency Test annullerar den.