Application/Ansökan

The next JLPT in Stockholm will be given in July 2018. We will update the information in early February 2018.

Nästa JLPT i Stockholm kommer att ges under Juli 2018. Vi kommer att uppdatera infomration i början av februari 2018.